SAKPOL P.W.
Skwierzynka 4C
75-016 Koszalin
Tel. 604 828 145
Fax 94 3432 745
Email info@sakpol.com.pl
Oferta budowlana Sakpol:
  • kompleksowe roboty ziemne, makroniwelacje
  • sprzedaż kruszyw: piaski, żwiry, gruz, ziemia
  • transport kruszyw
  • usługi sprzętem ciężkim
  • rozbiórki, wyburzenia obiektów budowlanych
  • roboty drogowe